top of page
CV

Erfaring

2024      Oplægsholder for CP-Danmark Nordvestsjælland   
- 17 marts  Om CP og stress

2022 - Nu     Ejer og privatpraktiserende psykolog v/ Jauss Psykologi

2022      Oplægsholder for CP-Danmark Storstrøm

   - 21. august  Om ensomhed og fællesskab

2002 - Nu    Arbejdsleder for min egen hjælperordning

2021      Oplægsholder for Ungdomskredsen under Dansk Handicapforbund

   - 14. august  Om ensomhed og fællesskab
    - 4 december Om hjælperordning


2020     Cand.Psych fra Københavns Universitet

2017      Psykologpraktikant i Dansk Psykolog Forening


2013-2017   Frivillig i sammenslutningen af unge med handicap
 

Kurser/Temadage

Tab, sorg og eksistentiel bevidsthed  v/  Mai-Britt Guldin, 
16 April 2024


Kreds Københavns Amt LGBT+ for psykologer  v/ Nina Lildal-Schrøder, psykolog, Specialist i psykopatologi , 20 januar 2023 

Seksualitet og somatisk sygdom v/ psykolog og sexolog Rikke Pristed, 7 september 2022

Tilknytningsdynamikker- og mønstre i psykologisk arbejde v/ psykolog og phd Sarah Daniel, 2 september 2022

Temadag Elsass Fonden Skoleliv og CP, 16 december 2021

Temadag Foråelse v/ psykolog Dorthe Birkemose, 5 november 2021

Kursus Elsass Fonden Neurohabilitering og cebral parese,  12 og 17 oktober 2021

Kursus Symposium Early Detection and Intervention in Neurodevelopmental Disorders, 7-9 juni 2021

Kursus SKAM, Fra værdifuldt socialt kompas til psykisk smerte v/Carsten Rene Jørgensen, 10 Januar 2024

Kursus Basal Sexologi  v/sexolog og psykolog Nina Lildahl-Schrøder, 19 Januar 2024

bottom of page